Vanliga frågor: Ängsblommor

Ängsväxternas spridning och växtplatser

Hur sprider sig ängsväxter?
Största delen av ängsväxterna sprider sig med frön. En del sprider sig med utlöpare eller rotskott. Bland annat smultron sprider sig både med frön och med utlöpare. Knölklockan sprider sig med frön och rotbitar, så växten passar bäst i områden där det inte gör något om den fortsätter sprida sig.

Den inhemska vilda toppklockan förökar sig bara med frön. Utländsk toppklocka kan föröka sig med hjälp av rötterna.

En del växter har flygfjun på fröna. Bl.a. gråfibblan, höstfibblan och kattfoten.

Vilka växter passar fuktiga växtplatser?
Platsen är på en sjöstrand och blir väl då en fuktig äng. Ibland svämmas marken över och platsen är halvskuggig, jorden moränhaltig fylljord. Jag skulle vilja ha åtminstone lite grönt redan första sommaren.
Ängsblommor som passar fuktiga platser är bl.a. smörbollar, fackelblomster, strandveronika, strandlysing, svärdslilja, kråkvicker, ängsklocka, stor blåklocka, toppklocka, nässelklocka, prästkrage, rödblära och teveronika. Ängsblommornas bladrosettstadium varar den första sommaren, mer grönska får du med gräs. En lämplig gräsart är rödven.

Ängen är en solig och ljus växtplats

Hur får jag mycket smultron?
Smultron gör mycket bär på en solig och öppen växtplats. Smultron som såtts från frö börjar blomma och göra bär den andra sommaren.

Fjärilar gillar soliga och vindskyddade ängar Växter som lockar fjärilar är bl.a. ängsvädd, åkervädd, rödblära och tjärblomster.