Jordbearbetning och ogräsrensning

Bearbeta växtunderlaget

Vänd alltid ytjorden innan sådden. Vid sådd i en sluttning görs fåror tvärs över så att regnvattnet inte spolar fröna nedåt sluttningen.

En gammal äng kan besås med nya växter. Då görs såddöppningar i växtligheten med en spade. Grästuvor och ogräs tas bort i öppningen. Gropen jämnas med fylljord.

Rensa bort ogräs

Ogräset rensas bort så bra som möjligt innan sådden av ängsblommor.

Det är lätt att ta bort ogräset i det här skedet, när man inte behöver akta blomplantorna.

Ettåriga ogräs, som baldersbrå, försvinner från ängen av sig själv på några år.

Mångåriga ogräs rensas bort med rötterna: maskros, tussilago, kvickrot, tistel, mjölktistel, dunört, hallon och gråbo. Om du använder kemiska bekämpningsmedel, följ tillverkarens anvisningar.

Trädesläggning och byte av ytjorden

En äng som är övervuxen av ogräs kan läggas i träda en eller flera somrar innan sådden.

Jorden vänds flera gånger under sommaren. Vändningen görs varje gång det börjar växa ogräs.

Om området är svårt övervuxet av ogräs kan man överväga avlägsnande av ytjorden till 20-30 cm djup. Som ny ytjord breder man ut 5-10 cm sandhaltig jord.