Gör en eko-handling!

Hjälp naturen - så ängsblommor

Naturkraft ur ängsblommor!

Så vackra ängsblommor!

Anläggning av blomsteräng

En blomsteräng kan anläggas tidigt på våren eller på hösten i september-oktober. På hösten kan frön sås ända tills det kommer snö eller marken fryser.

Välj blommorna enligt jordmån och fuktighet så får du en härlig blomsteräng. I fuktig näringsrik jord trivs medelhöga och höga blommor och i torr och karg jord låga eller relativt låga arter.

Ängsblommorna är vilda växter. Blommornas ursprungliga stammar samlas i den finska naturen för att sedan förökas. Perennerna av lantsort är gamla stammar som odlats i trädgårdar. Alla blomfrön produceras i Finland. Åkerodling garanterar jämn kvalitet på fröna. På odlingarna används inga kemiska bekämpningsmedel.

Du får mer information om frisk- och torrängsväxterna i vår webbutik, så att du kan välja växter som passar just din trädgård.

I vår webbutik hittar du

220 produkter

olika växtarter

färdiga ängsblandningar

Vi öppnar inom kort vår svenska web-shop – tillsvidare går det bra att shoppa på finska.

Evenemang 2021

Skjutits upp till 2022 Nordiska Trädgårdar, Stockholm
Skjutits upp till 2022 Kevätmessut, Helsinki

Företag

Företag kan kontakta oss och göra beställningar också via e-post på adressen myynti@niittysiemen.fi.

Aktuellt