Blomsterängens utveckling

Kom ihåg att vara tålmodig – ängsblommor växer långsamt!

Efter den första sommaren

Plantor på en torr och solig äng

Frisk halvskuggig äng

Andra sommaren

Den torra ängen blommar rikligt eftersom den får mycket ljus.

Den halvskuggiga friska ängen är grön med blommor här och där.

Tredje sommaren

Den torra ängens blomning blir mångsidigare när arter som utvecklas långsamt börjar blomma.

På den friska ängen börjar blomningen med ett års dröjsmål. Den allmänna anblicken är fortfarande grön.

Ängar är olika

Blomsterängens utveckling påverkas bl.a. av jordmån, såtid, väder, skötsel, växtligheten och konkurrensen mellan växterna.