Ängsinformation

Anläggning

En blomsteräng kan anläggas tidigt på våren eller på hösten i september-oktober.
Bearbeta området som ska besås och ta bort ogräsen.
Fröna är små, så blanda dem t.ex. i fin sand för att underlätta sådden.
Så fröna på ytan. De flesta fröna kräver ljus för att gro.
Fröna gror långsamt. De små plantorna utvecklas småningom under sommaren.

Skötsel och blomning

Skötsel

Slå området i augusti-september när växtligheten ser vissen ut.
Ta bort slåtterresterna efter några dagar.
Frodiga ängar kan gärna slås och resterna avlägsnas även i början av sommaren.

Blomningen börjar

Ettåriga blommor blommar redan första sommaren.
Fleråriga börjar blomma andra eller tredje sommaren.

 

Kom ihåg att ha tålamod! Ängsblommor utvecklas långsamt första sommaren.