Vanliga frågor: Frågor och svar om ängar

Hur sprider sig ängsväxter?
Vilka ängsväxter passar fuktiga växtplatser?

Se under Ängsblommor

Varför grodde inte fröna? Kan alla ängsblommor förodlas?
Hur?

Se under Plantstadiet

Hur får jag gården att blomstra efter ett byggprojekt?

Gödsling av vilda växter.
Växtunderlaget kan vara för surt eller mikroorganismerna kan ha tagit skada.
Se under Växtunderlaget

Att vattna blomsterängen ger växter med ytliga rötter.
Hur gör jag en blomsteräng av impediment eller åker?

Se under Anläggning