Skötseln av en blomsteräng

Skötseln under den första sommaren

Första sommaren blommar ettåriga blommor på ängen. De mångåriga blommorna utvecklar bladrosetter och rötter. Små bladrosetter kan kännas igen först sent på hösten.

Undvik att dra upp ogräs med rötterna, så att inte ängsblommornas små plantor kommer upp med jordklumpen.

Ogräsen slås och skaften avlägsnas genast. Slå på över 15 cm höjd så att blommornas bladrosetter blir kvar. Ängen kan slås flera gånger under sommaren.

Skötseln de följande åren

Höstslåtter

Ängen slås när blomningen är över i augusti-september. Bästa slåttervädret är vackert väder. Lämna slåtterresterna på marken i några dagar så att fröna hinner falla till jorden. Sedan tas slåtterresterna bort så att de inte kväver blommorna.

Ängsblommor blommar rikligt på ljusa växtplatser. Träd och buskar som skuggar ängen kan gallras så ängen får mer ljus.

Slåtter av en frodig äng i början av sommaren

Ängen kan slås redan i början av sommaren om där är högt gräs eller alltför frodig växtlighet. Som följd av slåttern blir växtligheten lägre. En slåtterhöjd på över 15 cm sparar blommornas bladrosetter. Slåtterresterna tas bort direkt.

Om trädplantor uppenbarar sig på ängen dras de genast upp med rötterna.