Steniga ängar

Växtplatsen kan vara berg- eller stengrund, tak eller stenpartier

Steniga ängar är en typ av ursprungliga naturliga ängar. I naturen uppstår de på platser där träd av någon orsak inte kan växa. Berg- eller stengrunden är torr och het. Det tunna jordlagret ger inte tillräckligt med näring åt träd.

Bristen på träd betyder mycket sol. Och soliga ställen är ypperliga för många ängsblommor. Växter som trivs i ljuset blommar rikligt. På de hetaste platserna passar till exempel gul fetknopp, backtimjan, kärleksört, backnejlika, styvmorsviol och kattfot.

Skuggiga nordsluttningar och fuktigare svackor passar till exempel tjärblomster, gullris, äkta johannesört och liten blåklocka.