Kallioketo

Kasvupaikkana kallio, kallioiset maat, kivikko, kattoketo tai puutarhan kivikkoryhmä

Kallioketo on alkuperäisiä luonnonniittyjä. Luonnonniityt syntyvät paikoille, missä puiden kasvu on estynyt tavalla tai toisella. Kallio on kuiva ja kuuma. Ohut kasvualusta ei tarjoa puille riittävästi ravinteita.

Kallion harva puusto ei varjosta. Valoisat paikat ovat sen sijaan oivallisia kasvupaikkoja ketokukille. Valossa viityvät ketokukat kukkivatkin runsaina. Paahteisimmille kallioille sopivat esimerkiksi keltamaksaruoho, kangasajuruoho, isomaksaruoho, ketoneilikka, keto-orvokki ja kissankäpälä.

Kallion varjoisat pohjoisrinteet ja kosteammat painanteet sopivat kuivien ketojen kasveille, kuten mäkitervakko, kultapiisku, mäkikuisma ja kissankello.