Niittykukkien kasvupaikkoja

Kuivuus, kosteus ja valoisuus vaikuttavat niittykukkien menestymiseen.

Tuoreet ja kuivat niityt

Tuore niitty

Tuore eli normaali niitty. Maassa on peruskosteutta, mutta niitty saattaa keskikesällä olla kuiva. Tuoreella niityllä kasvillisuus on rehevähköä.

Keto ja kuiva niitty

Keto on aurinkoinen, paahteinen ja kuiva. Keto kukkii runsaasti, vaikka ravinteita on niukasti. Kuiva niitty on ravinteikkaampi, mutta kuivuus pitää kasvit matalina.

Kivikko, kalliot ja kattoketo

Kallioilla on ohut maakerros. Kasvupaikka on erittäin kuiva, paahteinen ja karu. Sadevesi haihtuu nopeasti. Kasvillisuus on harvaa.

Puustoiset ja varjoisat metsäniityt ja lehtoniityt

Metsäniitty, metsäketo

Metsäniitty saa auringonvaloa havupuiden tai rakennusten lomitse. Metsäniitty on ravinteikas, mutta neulaskarike happamoittaa maata.

Lehtoniitty

Lehtoniitty on keväällä hyvin aurinkoinen ja kesällä lehtipuiden varjossa. Maaperä on muheva ja ravinteinen. Kasvillisuus on rehevää.

Harjuketo

Harjuketo on kuiva ja karu. Maa on hiekkaa tai moreenia. Harjuketo on mäntypuiden tai rakennusten varjostama. Neulaskarike happamoittaa maata.

Kosteat niityt ja rantaniityt

Kostea niitty ja tulvaniitty

Kostean niityn maaperässä on peruskosteutta läpi kesän. Kasvusto on rehevää ja korkeaa. Tulvaniitylle nousee kevättulva, tai sadevesi jää hitaasti kuivuviksi lammikoiksi.

Rantaniitty

Rantaniitty saa kosteutta koko kesän ajan. Maa on ravinteinen ja muheva. Kasvillisuus on rehevää. Niitty voi olla aurinkoinen tai puuston/rakennusten varjostama.

Merenrantaniitty ja -keto

Merenrantojen niityt ja kedot voivat ajoittain joutua suolaveden alle. Merenrantaniitty on tuore ja reheväkasvuinen. Merenrantaketo on karu ja kuiva, jopa kallioinen kasvupaikka.

Puutarha, pihaketo, nurmikko, maanpeitekasvit

Puutarha, kukkaryhmä

Kauneimmat niittykukat ovat tuttuja puutarhakasveja. Niittykukat sopivat kukkapenkkiin kesäkukiksi, perennoiksi tai koristamaan maisemaniittyjä.

Kukkanurmi ja pihaketo

Kukkanurmelle sopivat matalat ja säännöllistä leikkuuta kestävät niittykukat. Pihaketo kukkii parhaiten harvassa heinikossa.

Maanpeitekasvit

Maanpeitekasveiksi sopivia matalia niittykukkia. Korkeilla kasveilla on maan pintaa hyvin peittävä lehtiruusuke.