Merenrantaniitty ja merenrantaketo

Merenrantaniitty ja -keto, kasvillisuus sietää ajoittain suolapitoista vettä

Merenrantaniitty ja merenrantaketo voivat satunnaisesti joutua suolaveden alle.

Merenrantaniitty on tuore niitty. Se on ravinteinen ja melko rehevä kasvupaikka. Merenrantaniityn kasvillisuudessa on myös tulvaniityn lajeja. Merenrantaniitty sopii merenrannan tai sisämaan tuoreelle kasvupaikalle.

Merenrantaketo on kuiva keto tai kuiva niitty. Merenrantaketo sopii kuiville kasvupaikoille ja kalliokkoon.

Merenrannan jatkuvasti kosteisiin kohtiin sopii kostean niityn tai rantaniityn kasvillisuus.