Fuktiga eller torra havsstrandängar

Växterna på havsstrandängar tål saltvatten i viss mån

Havsstrandängar kan tidvis bli översvämmade av saltvatten.

Fuktiga havsstrandängar är friskängar. De är näringsrika och relativt frodiga växtplatser. Bland växterna finns också sådana som växer på översvämningsängar. Havsstrandängens blommor passar vid stranden och i inlandet om jorden är tillräckligt fuktig.

Torra havsstrandängar är som torrängar, mer eller mindre karga. Växterna trivs på torra växtplatser och bland stenar.

På de ständigt fuktiga ställena trivs växter som växer på fuktängar eller strandängar.