Tuore eli normaali niitty

Tuore niitty, ei liian kuiva eikä liian märkä kasvupaikka

Tuore niitty menestyy paikoilla, missä maaperä on kuivahko tai tuore. Keskikesän kuiva jakso jää suhteellisen lyhyeksi. Kasveilla on kosteutta saatavilla, mutta maaperä ei kuitenkaan ole märkä. Kasvien kannalta kasvuolot ovat ihanteelliset, joten tuore niitty kasvaa ja kukkii rehevänä.
Tuore niitty voi sijaita auringossa tai varjossa. Niityn valoisuus vaikuttaa niittykukkien lajistoon. Auringossa ja kuivissa kohdissa voi löytää ketomaista kasvillisuutta. Varjossa ja kosteissa painanteissa viihtyvät metsä- ja lehtoniittyjen lajit tai jopa kostean niityn kukat.

Tuore niitty runsaine kukkineen on sopiva entisille pelto- ja joutomaille. Multavat ja savipitoiset pellot ovat ravinteiltaan reheviä.