Friskäng eller normal äng

Friskängen – varken för torr eller för våt

Friskängen trivs där jorden är lite torr eller småfuktig. Den torra perioden på högsommaren är relativt kort. Växterna har fukt till hands, men jorden är inte våt. Omständigheterna är idealiska för växterna, så de växer frodigt och blommar rikligt.
En friskäng kan ligga i sol eller skugga. Mängden ljus påverkar vilka arter av ängsblommor som växer där. I solen och på torra ställen kan växtligheten påminna om en torräng. I skuggan och i fuktiga sänkor trivs arter som finns på skogs- och lövängar eller blommor som växer på fuktängar.

Friskängen med sin rikliga blomning passar på tidigare åkermark och impediment. Mullrika och leriga åkrar har rikligt med näring.