Kostea niitty ja tulvaniitty

Kostea niitty, maaperässä on kosteutta koko kasvukauden ajan

Kostea niitty on maaperältään kosteahko koko kesän ajan. Niitty ei kuitenkaan ole aivan märkä kuten rantaniityt. Kostea niitty voi olla lähteiden ympäristössä, tai niitty saa pohjakosteutta matalien vesistöjen lähistöllä.

Kostea niitty on ravinteinen kasvupaikka ja kukat kasvavat rehevinä. Maapohja on aina kasvillisuuden peitossa. Kasvien välillä on kova kilpailu.

Kosteiden niittyjen kasvillisuus sopii reheville ja tuoreille peltomaille tai valuvesien suotopaikoille.

Tulvaniitty on ajoittain tulvan alla ja ajoittain maa kuivuu

Tulvaniitty on osan aikaa kostea ja kuivuu välillä. Tulvaniityn kasvillisuuteen vaikuttaa tulvien kestoaika. Jos tulvat kestävät kauan tai niitä esiintyy usein, tulvaniitylle sopivat kostean niityn ja rantaniityn kasvit. Jos tulvat jäävät lyhytaikaisiksi, tulvaniityllä viihtyy paremmin tuoreen niityn kasvillisuus.

Tulvavesi tuo ravinteita, joten tulvaniityn kasvillisuus on rehevää. Aurinkoisella ja nopeasti kuivuvilla kohdilla vallitsee tuoreen niityn kasvillisuus. Tulvaniityn painanteissa kasvaa kosteiden niittyjen kukkia.

Tulvaniittyjen kukat sopivat ojien reunamille, vesien suotokentille, sadevesien keruualueille ja niittyjen kosteisiin painanteisiin.