Vilda eterneller

Ängsväxter passar i vas, men det finns också växter bland dem som lämpar sig för torkning. En del ängsväxter kan torkas hela och från en del kan man torka knoppar, blommor, frökapslar, blad eller skaft.

För att torkningen ska lyckas är det viktigt att plocka växten i rätt tid. Ängsväxter kan plockas ännu på hösten i slutet av blomningstiden. Plockar du växter under hela sommaren får du en känsla för när den bästa insamlingstiden är.

Bergsyra, Rumex acetosella
Bergsyran plockas i början av blomningen. Växten ändrar utseende lite när den torkas.

Daggkåpa, Alchemilla sp.
Daggkåpan plockas i början av blomningen. De ljusgröna blomställningarna och blomklasarna kan lufttorkas. Bladen kan pressas.

Groblad, Plantago major
Groblad växer sig höga på näringsrika växtplatser. Det dekorativa axet passar bra i uppsättningar med torrblommor. Axen kan plockas efter blomningen.

Grässtjärnblomma, Stellaria graminea
Plockas när blommorna slagit ut helt. Grässtjärnblomma passar för pressning.

Gulmåra, Galium verum
Gulmåran torkar bäst om du plockar unga blommor. Den kan torkas i luft.

Gulsporre, Linaria vulgaris
Gulsporren, som de flesta vilda växter, plockas i början av blomningen. Nya blommor är bäst. För gulsporre passar torkning i sand.

Harklöver, Trifolium arvense
Harklöver är en av de bästa vilda växterna med tanke på torkning. Den bevarar sin form och färg en lång tid. Unga blommor kan torkas i en krans.

Harsyra, Oxalis acetosella
Harsyran bevarar sin färg vid torkning. Hela växten går bra att pressa.

Humleblomster, Geum rivale
Humleblomster plockas i början av blomningen eller i fröstadiet. Den unga klocklika blomman är lätt att torka.

Kattfot, Antennaria dioica
Kattfoten plockas direkt när blommorna slagit ut. Blommorna kan torkas i kransar.

Kråkvicker, Vicia cracca
Kråkvicker plockas i början av blomningen. Även skaften och de svarta fröbaljorna kan torkas.

Liljekonvalj, Convallaria majalis
Liljekonvaljen plockas på försommaren när en del blommor ännu är i knopp. Växten ändrar utseende lite när den torkas. Också konvaljens blad passar bra för torkning. Vid torkning i sand hålls klockorna öppna.

Ljung, Calluna vulgaris
Ljungen torkas när blommorna slagit ut. Gröna skaft kan också plockas på hösten efter blomningen. Ljungen ändrar inte utseende nästan alls vid lufttorkning.

Prästkrage, Leucanthemum vulgare
Prästkragen plockas när blomkorgen är tät och kronbladen sitter stadigt. Torkas i luft eller sand. Växten passar för pressning.

Renfana, Tanacetum vulgare
Renfanan plockas genast i början av blomningen. Renfanans svartnade frökapslar kan också plockas på hösten. Växten ändrar inte utseende nästan alls vid lufttorkning.

Rölleka, Achillea millefolium
Växten kan plockas hela sommaren. Röllekan ändrar inte utseende nästan alls vid lufttorkning.

Skogsklöver, Trifolium medium
Skogsklöver är som bäst i knoppstadiet. Man samlar skaft med blommor som ännu är delvis i knopp. Färgerna bevaras vid torkningen och blommorna är bulliga. Skogsklövern ändrar utseende lite när den lufttorkas. Torkning i sand passar bäst för den här växten.

Smultron, Fragaria vesca
Blommorna plockas så fort de slagit ut. Smultron passar för pressning.

Smällglim, Silene vulgaris
Smällglim plockas i början av blomningen. Blommorna bibehålls vackra när de lufttorkas.

Smörblomma, Ranunculus acris
Smörblomman plockas när blommorna slagit ut. De vackra gula blommorna passar bra för pressning.

Strandlysing, Lysimachia vulgaris
Strandlysingen plockas i början av blomningen. Blommorna ändrar utseende lite vid lufttorkning, men färgerna bevaras bra. Strandlysing kan också plockas på sensommaren när de lägsta blommorna blivit frökapslar. Skaften med frökapslar kan också plockas färdigt torra på vintern.

Styvmorsviol, Viola tricolor
Styvmorsviolen blommar hela sommaren. Blommorna går bra att pressa.

Vanlig ögontröst, Euphrasia stricta
Ögontröst torkas direkt när blommorna slagit ut. Växten passar för pressning.

Äkta johannesört, Hypericum perforatum
Johannesört plockas för torkning så fort blommorna slagit ut eller när frökapslarna är vackert bruna.

Åkervädd, Knautia arvensis
Åkervädden torkas i knoppstadiet. Växten ändrar utseende lite när den lufttorkas. Blommorna kan också pressas.

Älggräs, Filipendula ulmaria
Älggräset plockas när blommorna är i knopp. Växten ändrar utseende lite när den lufttorkas. Vid torkning i sand behåller den sitt naturliga utseende.

Ängshaverrot, Tragopogon pratensis
Nyöppnade fröbollar kan sprayas med hårlack så håller de i flera år.

Ängsvial, Lathyrus pratensis
Ängsvialen plockas i början av blomningen. Blommorna ändrar utseende lite vid lufttorkning, men bladen bevaras bra.

Mer information om vilda eterneller och torkning av växter

Göthlin, S. Kaunista kuivaamalla. 1993.
Mattila, T. Arjen iloa, juhlan odotusta. 1999.
Mattila, T. Suomen terveyskasvit. 1999.