Vanliga frågor: Frön och plantor

Frönas groning

Varför grodde fröna inte?

Så fröna på ytan; de flesta fröna behöver ljus för att gro. Det vanligaste felet är att man rör om i ytjorden så att fröna täcks.
Fröna kastades ”i gräset”. Bland gräs faller fröna sällan ända till jorden. I naturen faller frön i massor men bara de som når jorden kan börja gro.
Fröna har grott, men växterna syns inte än. Den första sommaren utvecklar många växter först bara rötter och bladen börjar synas först sent på hösten (i oktober).

Vilka ängsblommor har lång groningstid?

En del växter har ett långt vilostadium. Fröna har ett skyddslager som långsamt slits bort. Det kan ta flera år för ett tjockt skyddslager att försvinna.
Fröna gror inom ett till två eller tre år. På det sättet ökar chansen att något av fröna börjar växa i gynnsamma omständigheter. Frön som gror väldigt långsamt kan sås direkt på ängen. Var tålmodig och låt växtplatsen vara i fred. Vanligen hjälper vintern till att bryta vilostadiet.
Lång frövila: smörbollar, vicker, vialer, nävor, sippor, klöver och konvaljer.

Smörbollar, kråkvicker, backvial, vitsippa, skogsnäva och skogsklöver.

Fröna är i groningsvila

För att väcka fröet behövs en vårig dygnsrytm med varmt i solen på dagen (över +20 grader) och kalla nätter. För många växter är ljuset en väsentlig faktor.
Fröna har en inre kalender och börjar inte gro i förtid. I naturen gror inte frön som fallit på hösten förrän tidigast följande vår. I torrt tillstånd kan frön förbli grobara i tiotals år och hos vissa växter ökar faktiskt frönas grobarhet med tiden.
Men här är ogräsen ett undantag. För dem är det typiskt att både gro snabbt och producera mycket frön. Ettåriga ogräs försvinner från ängen på några år.
Förädlade perenner gror snabbare och jämnare än vilda växter eller gamla traditionella perenner. Förädlingen strävar ofta till snabb groning och stora blommor. Men det här uppnås ofta på bekostnad av växtens vinterhärdighet. Dessutom innehåller förädlade växter mindre nektar åt fjärilar och andra insekter än vilda växter.

Förodling

Hur länge tar det att förodla plantor?

Förodlingen kan ta flera månader. Sådden får inte torka. Men för mycket vatten dränker fröna.

Kan alla ängsblommor (perenner) förodlas? Hur?

Våra vilda växter gror vanligen långsamt. Förodlingstiden är normalt minst 2-3 månader. Snabbväxande kan förodlas, men långsamt växande lönar det sig att så direkt på växtplatsen.
Ängsblommor som är lätta att förodla är bl.a. styvmorsviol, nejlika, klint, förgätmigej, blära, glim och blågull. Klockor är lätta men gror relativt långsamt.
Förodling i jämn rumstemperatur vill inte lyckas. Det är bäst att ha sådderna utomhus. Plantor som flyttas inifrån ut ska vänjas vid svalkan stegvis, eftersom de inte innehåller den ”frostskyddsvätska” som naturligt bildas i dem i kyla. Att kylbehandla torra frön t.ex. genom att sätta dem i frysen, kylskåpet eller källaren påverkar inte grobarheten eller groningshastigheten nämnvärt.

Jag förodlade ängsblommor, varför växte det ogräs i lådan?

Jorden som användes till förodlingen innehöll ogräsfrön. Hetta upp jorden i ugnen i 100 grader i ca en halv timme. Låt jorden svalna innan du sår fröna.
Använd en blandning med torv och sand som inte innehåller ogräsfrön till förodlingen. Nässelfrön klarar sig levande i komposten. Nässelfrön kan alltså hamna på ängen med kompostjord. Kompostjord är som sådan för näringsrik för uppdragning av plantor.