Trädgård, vilda perenner

Trädgård, vilda perenner, vildblommor i blomgrupper

Vildblommor kan användas i trädgården i perennrabatter och blomgrupper.