Torrängar

Torrängar finns på torra platser

Torrängar kan blomma rikligt fast jorden är torr. Jorden kan vara sandig, mullhaltig eller lerhaltig. Sandig jord är näringsfattig. Mull- eller lerhaltig jord innehåller mer näring. Torrängar har låg eller relativt låg växtlighet, beroende på näringshalten.

Torrängsväxter passar på sand- och grushaltig mark, sluttningar och vägkanter. Torrängsväxter kan också trivas på åkermark eller impediment.