Strandäng

På strandängen har växterna vatten inom räckhåll hela sommaren

Strandängen hålls fuktig hela sommaren. Nära vattenranden är ängen våt och där växer vattenväxter bland ängsblommorna. Längre bort från stranden blir ängen torrare, särskilt om stranden stiger kraftigt.

Strandängen är en näringsrik och frodig växtplats. Marken är alltid täckt av växter. Konkurrensen mellan växterna är hård. Strandängens växter är anpassade att växa både i ljus och skugga.

Strandängens växter passar också i diken och kring dammar och källor. Blommorna används också i perennrabatter med fuktig och näringsrik jord.