Skogsäng, trädbevuxen äng

Skogsäng, trädbevuxen äng eller äng med skuggande byggnad. Bara lite direkt solljus.

En skogsäng kan växa där marken skuggas av barrträd eller byggnader. Skogsängen är på en öppen plats så ängsblommorna får en del ljus. Direkt solljus når ängen bara en del av dagen. Fallna barr från träden gör jorden sur. Skogsängen kan vara torr eller frisk beroende på hur fuktig marken är.

Friska skogsängar har frodig växtlighet. På de skuggigaste ställena växer skogsblommor bland ängsblommorna. På de soligaste ställena trivs blommor som växer på friskängar.

Torra skogsängar är sura och relativt torra växtplatser. Den torra skogsängens växtlighet är lägre och glesare an den friska skogsängens. På de soligaste ställena kan man hitta torrängsblommor.