Marktäckningsväxter

Marktäckningsväxter täcker marken med sina bladrosetter

Marktäckningsväxter har en bladrosett som täcker marken. Bladen skuggar marken under sig och hindrar ogräsväxt. Marktäckningsväxternas blomskaft kan vara kort eller långt.

Marktäckningsväxter finns både för torra och fuktiga växtplatser. Bland bergsväxter finns många låga marktäckningsväxter för torra ställen. På friska och fuktiga ängar är växtligheten frodig. Låga marktäckningsväxter för frodigare ställen är t.ex. brunört och skogsförgätmigej.