Löväng

Lövängen – solig på våren men på sommaren skuggad av lövträd

Lövängen är solig på våren. På sommaren skuggar lövträden och solljuset når marken ställvis mellan träden. Lövängens jord är näringsrik. Beroende på fuktigheten kan lövängen vara torr eller frisk.

Friska lövängar är mycket frodiga. Jorden är mullrik och håller fukten väl. På de skuggigaste ställena växer skogsängsblommor. I de fuktigaste sänkorna trivs fuktängsblommor.

Torra lövängar är relativt torra men näringsrika. Lövträden suger i sig fukten i marken. Torra lövängar har lägre växtlighet än friska lövängar. På de soligaste ställena kan man hitta torrängsblommor.