Blommande gräsmatta, gårdsäng

Blommande gräsmatta eller gårdsäng – låga ängsblommor som tål klippning

En blommande gräsmatta kan vara en frisk eller lite torrare äng. Växterna tål klippning och slitage. Blommande gräsmattor innehåller både gräs och blommor.

Gårdsängen kan också vara en torräng. En sådan kan anläggas på kargare ställen, t.ex. där gräsmattan torkar och gulnar mitt på sommaren.

En frisk gårdsäng får mer fukt och näring. Gårdsängen klipps regelbundet så att växtligheten hålls låg.

Blommande gräsmattor passar på gångvägar och lekplatser. Gårdsängen får växa och blomma.