Åsängar

Ängar på åsar är torra ängar på sandmark och moar

Åsar består ofta av sandmark eller mo. Ängar på åsar är torra eftersom sandig mark släpper igenom regnvattnet. Vattnet tar näringsämnena med sig utom räckhåll för växterna. Därför är ängar på åsar karga växtplatser. Åsarna skuggas av gles tallskog. Tallarnas fallna barr gör jorden sur.

Ängen på åsen är låg och gles. På soliga och heta ställen trivs växter som också växer på stenängar. På de skuggigaste ställena växer blommor som finns på torra ängar eller torra skogsängar.

Den här typen av äng passar alla sand- och grushaltiga marker, sluttningar och karga vägkanter. Ängen kan skuggas av barrträd eller byggnader. Ängen får direkt solljus åtminstone en del av dagen.