Gör en eko-handling!

Hjälp naturen - så ängsblommor

Naturkraft ur ängsblommor!

Så vackra ängsblommor!

Anläggning av blomsteräng

En blomsteräng kan anläggas tidigt på våren eller på hösten i september-oktober. På hösten kan frön sås ända tills det kommer snö eller marken fryser.

Välj blommorna enligt jordmån och fuktighet så får du en härlig blomsteräng. I fuktig näringsrik jord trivs medelhöga och höga blommor och i torr och karg jord låga eller relativt låga arter.

Ängsblommorna är vilda växter. Blommornas ursprungliga stammar samlas i den finska naturen för att sedan förökas. Perennerna av lantsort är gamla stammar som odlats i trädgårdar. Alla blomfrön produceras i Finland. Åkerodling garanterar jämn kvalitet på fröna. På odlingarna används inga kemiska bekämpningsmedel.

Du får mer information om frisk- och torrängsväxterna i vår webbutik, så att du kan välja växter som passar just din trädgård.

I vår webbutik hittar du

220 produkter

olika växtarter

färdiga ängsblandningar

Vi öppnar inom kort vår svenska web-shop – tillsvidare går det bra att shoppa på finska.

Evenemang 2020

12.-13.2.2020 Viherpäivät, Jyväskylän Paviljonki
26.-29.3.2020 Nordiska Trädgårdar, Stockholm
2.-5.4.2020 Kevätmessut, Helsinki
13.-15.8.2020 Lepaa expo, Lepaa

Företag

Företag kan kontakta oss och göra beställningar också via e-post på adressen myynti@niittysiemen.fi.

Aktuellt