Kuivuus, kosteus ja valoisuus vaikuttavat niittykukkien menestymiseen.

Tuoreet ja kuivat niityt

tuore kuiva kallio
Tuore niitty Keto ja kuiva niitty Kivikko, kalliot ja kattoketo
Tuore eli normaali niitty. Maassa on peruskosteutta, mutta niitty saattaa keskikesällä olla kuiva. Tuoreella niityllä kasvillisuus on rehevähköä Keto on aurinkoinen, paahteinen ja kuiva. Keto kukkii runsaasti, vaikka ravinteita on niukasti. Kuiva niitty on ravinteikkaampi, mutta kuivuus pitää kasvit matalina. Kallioilla on ohut maakerros. Kasvupaikka on erittäin kuiva, paahteinen ja karu. Sadevesi haihtuu nopeasti. Kasvillisuus on harvaa.

Puustoiset ja varjoisat metsäniityt ja lehtoniityt

metsa lehto harju
Metsäniitty, metsäketo Lehtoniitty Harjuketo
Metsäniitty saa auringonvaloa havupuiden tai rakennusten lomitse. Metsäniitty on ravinteikas, mutta neulaskarike happamoittaa maata. Lehtoniitty on keväällä hyvin aurinkoinen ja kesällä lehtipuiden varjossa. Maaperä on muheva ja ravinteinen. Kasvillisuus on rehevää. Harjuketo on kuiva ja karu. Maa on hiekkaa tai moreenia. Harjuketo on mäntypuiden tai rakennusten varjostama. Neulaskarike happamoittaa maata.

Kosteat niityt ja rantaniityt

kostea ranta merenranta
Kostea niitty ja tulvaniitty Rantaniitty Merenrantaniitty ja -keto
Kostean niityn maaperässä on peruskosteutta läpi kesän. Kasvusto on rehevää ja korkeaa. Tulvaniitylle nousee kevättulva, tai sadevesi jää hitaasti kuivuviksi lammikoiksi. Rantaniitty saa kosteutta koko kesän ajan. Maa on ravinteinen ja muheva. Kasvillisuus on rehevää. Niitty voi olla aurinkoinen tai puuston /rakennuskesten varjostama. Merenrantojen niityt ja kedot voivat ajoittain joutua suolaveden alle. Merenrantaniitty on tuore ja reheväkasvuinen. Merenrantaketo on karu ja kuiva, jopa kallioinen kasvupaikka.

Puutarha, pihaketo, nurmikko, maanpeitekasvit

puutarha kukkanurmi maanpeite
Puutarha, kukkaryhmä Kukkanurmi ja pihaketo Maanpeitekasvit
Kauneimmat niittykukat ovat tuttuja puutarhakasveja. Niittykukat sopivat kukkapenkkiin kesäkukiksi, perennoiksi tai koristamaan maisemaniittyjä. Kukkanurmelle sopivat matalat ja säännöllistä leikkuuta kestävät niittykukat. Pihaketo kukkii parhaiten harvassa heinikossa. Maanpeitekasveiksi sopivia matalia niittykukkia. Korkeilla kasveilla on maan pintaa hyvin peittävä lehtiruusuke.