Kostea niitty, maaperässä on kosteutta koko kasvukauden ajan

 
Kostea niitty on maaperältään kosteahko koko kesän ajan. Niitty ei kuitenkaan ole aivan märkä kuten rantaniityt. Kostea niitty voi olla lähteiden ympäristössä, tai niitty saa pohjakosteutta matalien vesistöjen lähistöllä.
Kostea niitty on ravinteinen kasvupaikka ja kukat kasvavat rehevinä. Maapohja on aina kasvillisuuden peitossa. Kasvien välillä on kova kilpailu.
Kosteiden niittyjen kasvillisuus sopii reheville ja tuoreille peltomaille tai valuvesien suotopaikoille.

Tulvaniitty on ajoittain tulvan alla ja ajoittain maa kuivuu

 
Tulvaniitty on osan aikaa kostea ja kuivuu välillä. Tulvaniityn kasvillisuuteen vaikuttaa tulvien kestoaika. Jos tulvat kestävät kauan tai niitä esiintyy usein, tulvaniitylle sopivat kostean niityn ja rantaniityn kasvit. Jos tulvat jäävät lyhytaikaisiksi, tulvaniityllä viihtyy paremmin tuoreen niityn kasvillisuus.
Tulvavesi tuo ravinteita, joten tulvaniityn kasvillisuus on rehevää. Aurinkoisella ja nopeasti kuivuvilla kohdilla vallitsee tuoreen niityn kasvillisuus. Tulvaniityn painanteissa kasvaa kosteiden niittyjen kukkia.
Tulvaniittyjen kukat sopivat ojien reunamille, vesien suotokentille, sadevesien keruualueille ja niittyjen kosteisiin painanteisiin.

Kostea niitty, kasvikuvat


Aitovirna
Häckvicker

Harakankello
Ängsklocka

Heinätähtimö
Grässtjärnblomma

Hiirenvirna
Kråkvicker

Kellosinilatva
Lappblågull

Keltakurjenmiekka
Svärdslilja

Keltakurjenmiekka
Svärdslilja

Kullero
Smörbollar

Kultapiisku
Gullrisl

Kurjenjalka
Kråkklöver

Kurjenkello
Stor blåklocka

Käenkukka
Gökblomster

Lehtopähkämö
Stinksyska

Lehtosinilatva
Blågull

Lehtovirmajuuri
Flädervänderot

Lehtoängelmä
Aklejruta

Luhtalemmikki
Förgätmigej

Meriasteri
Strandaster

Mesiangervo
Älggräs

Metsäkurjenpolvi
Skogsnäva

Musta-apila
Brunklöver

Niittyhumala
Brunört

Niittyleinikki
Smörblomma

Nurmikaunokki
Ängsklint

Ojakellukka
Humleblomster

Ojakärsämö
Nysört

Orvontädyke
Majveronika

Peurankello
Toppklocka

Piharatamo
Groblad

Poimulehti
Daggkåpa

Puistolemmikki
Skogsförgätmigej

Puistolemmikki
Skogsförgätmigej

Pulskaneilikka
Praktnejlika

Puna-ailakki
Skogslyst

Purtojuuri
Ängsvädd

Päivänkakkara
Prästkrage

Ranta-alpi
Strandlysing

Rantakukka
Fackelblomster

Rantatädyke
Strandveronika

Ratamosarpio
Svalting

Rohtovirmajuuri
Läkevänderot

Ruiskaunokki
Blåklint

Ruiskaunokki
Blåklint

Rätvänä
Blodrot

Siankärsämö
Rölleka

Sudenmarja
Ormbär

Suo-orvokki
Kärrviol

Syysmaitiainen
Höstfibbla

Särmäkuisma
Fyrkantig johannesört

Ukonkello
Hässleklocka

Varsankello
Nässelklocka

Väinönputki
Kvanne
 

Tulvaniitty, kasvikuvat


Ahomatara
Galium boreale

Aitovirna
Häckvicker

Harakankello
Ängsklocka

Heinätähtimö
Grässtjärnblomma

Hiirenvirna
Kråkvicker

Kellosinilatva
Lappblågull

Keltakurjenmiekka
Svärdslilja

Keltakurjenmiekka
Svärdslilja

Kullero
Smörbollar

Kultapiisku
Gullris

Kurjenjalka
Kråkklöver

Käenkukka
Gökblomster

Lehtopähkämö
Stinksyska

Lehtovirmajuuri
Flädervänderot

Luhtalemmikki
Förgätmigej

Meriasteri
Strandaster

Mesiangervo
Älggräs

Metsäkurjenpolvi
Skogsnäva

Musta-apila
Brunklöver
r
Niittyhumala
Brunört

Niittyleinikki
Smörblomma

Ojakellukka
Humleblomste

Ojakärsämö
Nysört

Orvontadyke
Majveronika

Peurankello
Toppklocka

Poimulehti
Daggkåpa

Pulskaneilikka
Praktnejlika

Puna-ailakki
Skogslyst

Purtojuuri
Ängsvädd

Ranta-alpi
Strandlysing

Rantakukka
Fackelblomster

Rantatädyke
Strandveronika

Ratamosarpio
Svalting

Rohtovirmajuuri
Läkevänderot

Rätvänä
Blodrot

Siankärsämö
Rölleka

Sudenmarja
Ormbär

Suo-orvokki
Kärrviol

Syysmaitiainen
Höstfibbla

Väinönputki
Kvanne