Metsäniitty, puustoinen niitty tai rakennus varjostaa. Niukasti suoraa auringonvaloa.

 
Metsäniitty on havupuiden tai rakennusten varjostama niitty. Metsäniitty on aukealla paikalla, joten niittykukat saavat hajavaloa. Suoraa auringonvaloa niitylle pääsee vain osan aikaa päivästä. Havupuiden neulaskarike happamoittaa maata.  Maapohjan kosteuden mukaan metsäniitty on joko kuiva metsäniitty tai tuore metsäniitty.
Tuore metsäniitty kasvaa rehevänä. Varjoisimmissa kohdissa niittykukkien seassa kasvaa metsäkukkia. Aurinkoisimmissa paikoissa viihtyvät tuoreen niityn kukat.
Kuiva metsäniitty on hapan ja kuivahko kasvupaikka. Kuivan metsäniityn kasvillisuus jää matalammaksi ja harvemmaksi kuin tuoreella metsäniityllä. Aurinkoisimmista kohdista voi löytää kuivien niittyjen kukkia.

Tuore metsäniitty, kasvikuvat


Aho-orvokki
Hundviol

Aitovirna
Häckvicker

Harakankello
Ängsklocka

Heinätähtimö
Grässtjärnblomma

Hiirenvirna
Kråkvicker

Kellosinilatva
Lappblågull

Kevätlinnunherne
Gullviva

Kielo
Liljekonvalj

Kultapiisku
Gullris

Kurjenjalka
Kråkklöver

Kurjenkello
Stor blåklocka

Kyläkelukka
Nejlikrot

Käenkaali
Harsyra

Käenkukka
Vårärt

Lehtomaitikka
Lundkovall

Lehtosinilatva
Blågull

Lehtovirmajuuri
Flädervänderot

Lehtoängelmä
Aklejruta

Luhtalemmikki
Förgätmigej

Mesiangervo
Älggräs

Metsäapila
Skogsklöver

Metsäkurjenpolvi
Skogsnäva

Metsänätkelmä
Skogsvial

Metsävirna
Skogsvicker

Musta-apila
Brunklöver

Niittyhumala
Brunört

Niittyleinikki
Smörblomma

Niittynätkelmä
Ängsvial

Nuokkuhelmikkä
Slokgräs

Nurmikaunokki
Ängsklint

Nurmitädyke
Teveronika

Ojakellukka
Humleblomster

Oravanmarja
Ekorrbär

Peurankello
Toppklocka

Poimulehti
Daggkåpa

Puistolemmikki
Skogsförgätmigej

Puistolemmikki
Skogsförgätmigej

Puna-ailakki
Skogslyst

Purtojuuri
Ängsvädd

Päivänkakkara
Prästkrage

Ranta-alpi
Strandlysing

Rohtovirmajuuri
Läkevänderot

Ruiskaunokki
Blåklint

Rätvänä
Blodrot

Siankärsämö
Rölleka

Sudenmarja
Ormbär

Suo-orvokki
Kärrviol

Särmäkuisma
Fyrkantig johannesört

Ukonkello
Hässleklocka

Valkovuokko
Vitsippa

Varsankello
Nässelklocka

Vuohenkello
Knölklocka

Väinönputki
Kvanne

Kuiva metsäniitty, kasvikuvat


Ahomatara
Vitmåra

Aho-orvokki
Hundviol

Ahopukinjuuri
Bockrot

Aitovirna
Häckvicker

Etelänkevätesikko
Lundviva

Heinätähtimö
Grässtjärnblomma

Harakankello
Ängsklocka

Hiirenvirna
Kråkvicker

Hirvenkello
Skogsklocka

Jänönapila
Harklöver

Kelta-apila
Gullklöver

Keltamatara
Gulmåra

Kevätesikko
Gullviva

Kevätlinnunherne
Gullviva

Kevättaskuruoho
Backskärvfrö

Kielo
Liljekonvalj

Kultapiisku
Gullris

Kurjenkello
Stor blåklocka

Kyläkelukka
Nejlikrot

Kyläkurjenpolvi
Ängsnäva

Käenkaali
Harsyra

Lehtomaitikka
Lundkovall

Lehtosinilatva
Blågull

Lehtovirmajuuri
Flädervänderot

Lehtoängelmä
Aklejruta

Luhtalemmikki
Förgätmigej

Metsäkurjenpolvi
Skogsnäva

Metsänätkelmä
Skogsvial

Metsävirna
Skogsvicker

Musta-apila
Brunklöver

Mäkikuisma
Äkta johannesört

Niittyhumala
Brunört

Niittyleinikki
Smörblomma

Niittynätkelmä
Ängsvial

Nuokkuhelmikkä
Slokgräs

Nurmikaunokki
Ängsklint

Nurmitädyke
Teveronika

Ojakellukka
Humleblomster

Oranssikeltano
Rödfibbla

Oravanmarja
Ekorrbär

Peurankello
Toppklocka

Poimulehti
Daggkåpa

Puistolemmikki
Skogsförgätmigej

Puistolemmikki
Skogsförgätmigej

Pulskaneilikka
Praktnejlika

Puna-ailakki
Skogslyst

Purtojuuri
Ängsvädd

Päivänkakkara
Prästkrage

Rohtotädyke
Ärenpris

Ruiskaunokki
Blåklint

Ruusuruoho
Åkervädd

Rätvänä
Blodrot

Siankärsämö
Rölleka

Särmäkuisma
Fyrkantig johannesört

Ukonkello
Hässleklocka

Valkovuokko
Vitsippa

Varsankello
Nässelklocka

Verikurjenpolvi
Blodnäva

Vuohenkello
Knölklocka